Page 25 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 25

  Roy Thomas Fjordvang
Alder: 44
Stilling: Sivil, økonomikonsulent i Gjøvik kommune. Afghanistan-erfaring: Fem deployeringer – 2004– 2005 (Kabul), 2006 (Mazar-e Sharif), 2007 (Mazar-e Sharif), 2009 (Meymaneh) og 2011 (Meymaneh).
FORSVARETS FORUM 25   23   24   25   26   27