Page 32 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 32

 32
 KAPITTEL 5:
STILLE FØR STORMEN
Odd-Einar Nygård og Roy-Thomas Fjordvang er to av de norske soldatene som har vært flest døgn i Afghanistan, ifølge en oversikt Forsvarets forum har fått innsyn i. De som har vært der lengst, har stort sett vært i Afghanistan i de periodene hvor Norge har hatt flest soldater der – fra 2006 og til 2012. Da var det til enhver tid et sted mellom 500 og 700 norske soldater i Afghanistan.
I 2009 er Roy Thomas lagfører i «task unit»-en i Faryab. Avdelingen skal etablere seg i et område med stor Taliban-aktivitet. Dette gjøres i samarbeid med et afghansk kompani støttet av norske mentorer. De norske styrkene opererer uforutsigbart, gjerne om natten i et lende hvor det ikke har vært ISAF-styrker tidligere. Allerede første dagen beveger styrken seg langt inn i området hvor opprørerne står sterkt. I det nordmennene er i ferd med å etablere seg, går Taliban til angrep.
– En fiendtlig maskingevær-stilling tok oss under kraftig ild. Jeg har mange kontin- genter bak meg, men det var første gangen jeg opplevde stridskontakt. Det er treningen og drillen som berger deg i en sånn situasjon, sier Fjordvang.
– Når man havner i strid, er det mest naturlige å stikke hodet ned og gjemme seg fra det som kan være farlig. Men i en sånn situasjon er man nødt til å eksponere seg. Det handler om å skaffe seg situasjonsforståelse for å kunne utføre jobben som befal. Følelsen av å måtte eksponere seg selv når man blir beskutt, er ganske spesiell. Men det er en risiko man må ta, sier han.
DOKUMENT | AFGHANISTAN   30   31   32   33   34