Page 35 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 35

          ANNONSE
 MQ-9B SeaGuardian
 SIKKERHET I NORDOMRÅDENE
  MQ-9B SeaGuardian er løsningen for overvåkning av norskekysten og maritime områder i nord. Med sin lange rekkevidde og høyteknologiske sensorer gir SeaGuardian Norge, i samarbeid med allierte, fleksibilitet til å skreddersy nyttelasten for å oppnå
full effekt av maritim etterretning, overvåkning og rekognosering (ISR). Med et stort dekningsområde og utholdenhet, evne til anti-ubåt operasjoner, og kapasiteter til
søke- og redningsoperasjoner utfyller SeaGuardian kapasitetene i Norges nye maritime overvåkningsfly (P-8) og andre bemannede fly på en utmerket måte. Sertifisert til å fly
i sivilt luftrom, med industriledende utholdenhet, og nyttelast utviklet i samarbeid med nasjonal industri, gir SeaGuardian full situasjonsforståelse 24 timer i døgnet året rundt.
ga-asi.com
©2021 GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS, INC. Airborne Situational Awareness 24/7, Worldwide


   33   34   35   36   37