Page 44 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 44

 44
    DE NORSKE STYRKENE SOM HAR VÆRT I AFGHANISTAN:
 2001:
❱ Mot slutten av året ble Norges
første styrker sendt til Afghanistan og Operasjon Enduring Freedom
(OEF). Dette var spesialstyrker, mineryddere og EOD-personell som var med å rydde flyplassene i Kabul og Kandahar for eksplosiver.
2002:
❱ Norge bidro i tillegg med transportkontroll på flyplassen i Kabul og et C-130 transportfly til støtte for Operasjon Enduring Freedom.
❱ I april flyttet Norge sin nasjonale kontingentledelse (NCC) og det nasjonale støtteelementet (NSE) fra Kandahar til Kabul.
❱ Mot slutten av året ble seks F-16- kampfly sendt til Kirgisistan. De deltok i OEF i seks måneder.
2003:
❱ Spesialstyrkene dro til Afghanistan for andre gang for å delta i OEF i seks nye måneder.
❱ Et CIMIC team (sivil-militært samarbeid) stilte fra februar 03 til februar 04.
❱ I november ble et kompani fra Telemark bataljon sendt til Kabul (Telemark Task Force) som del av de internasjonale styrkene i Afghanistan (Isaf). Styrken hadde sikkerhetsansvaret for to politidistrikter i byen. Telemark Task Force var i Kabul frem til midten av 2004. Da gikk den inn i Kabul Battlegroup 3 (BG 3), som Norge tok ledelsen av. BG
3 var en av tre bataljonsstridsgrupper i den internasjonale brigaden som hadde ansvaret for sikkerheten i Kabul. Norge
avsluttet bidraget til BG 3 i januar 2006. ❱ Samme år dro en kirurgisk enhet på om lag 40 personell til Kabul. Enheten var stasjonert ved flyplassen og sto i perioden september 2003 til mars 2004. Dette var første gang Forsvaret sendte et kontainerbasert mobilt feltsykehus.
2004:
❱ Norge sendte for første gang personell (25 personer) til PRT Meymaneh, som da var under britisk ledelse.
2005:
❱ I september tok Norge over lederansvaret for PRT Meymaneh og fordoblet antallet nordmenn.
❱ Et regionalt hovedkvarter (Regional Area Coordinator North) ble også etablert i Kunduz der norske offiserer tjenestegjorde.
❱ Norge tok over ansvaret for brannsikkerheten ved flyplassen i Kabul. For tredje gang stilte Norge spesialstyrker til støtte for Operasjon Enduring Freedom.
❱ En ingeniørstyrke ble sendt til Mazar-e Sharif, der de bygde Camp Nidaros.
2006:
❱ Den norske kontingentledelsen (NCC) og det nasjonale støtteelementet (NSE) ble flyttet fra Kabul til Mazar-e Sharif tidlig dette året.
❱ Regional Command North med ca,
15 norske stabsoffiserer ble etablert i Mazar-e Sharif.
❱ Norge stilte for første gang personell til OMLT (mentorering) for 209 Korps og 1.
Brigade i Mazar-e Sharif.
❱ Norge fortsatte å ha ansvaret for PRT Meymaneh, og ved slutten av året var antall nordmenn økt til 100 personer. PRT-leiren, som frem til da hadde vært inne i Meymaneh by, ble ved slutten av året flyttet til en egen leir utenfor byen for å ivareta sikkerheten til det norske personellet bedre.
❱ Fire norske F-16 dro til Kabul for en periode på tre måneder.
❱ Norge overtok også ansvaret
for utrykningsstyrken til Regionkommandoen i Nord-Afghanistan (QRF), et oppdrag Norge hadde frem til midten av 2008.
❱ I tillegg sendte Norge et feltsykehus til Mazar- e Sharif (Norwegian Depoyable Hospital) i april. Feltsykehuset avsluttet sitt oppdrag i mai 2007.
2007:
❱ Norge sendte spesialstyrker
til Afghanistan på sin fjerde seksmånedersrotasjon. Denne gangen under Isafs nye spesialstyrkekommando, som en mentoreringsstyrke for en afghansk spesialpolitienhet (Crisis Response Unit – CRU).
❱ Norge overtok ansvaret for driften av den internasjonale flyplassen i Kabul fra april til oktober.
❱ I februar sendte Norge den første militære rådgiveren til FNs misjon i Afghanistan (Unama). Dette ble i 2008 økt til to personer, et bidrag som er opprettholdt frem til i dag. Begge er stasjonert i Nord-Afghanistan.
2008:
❱ I mars var spesialstyrkene igjen på plass for å mentorere den afghanske
 DOKUMENT | AFGHANISTAN

   42   43   44   45   46