Page 46 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 46

 46
 NORGES FIRE OPERASJONER I AFGHANISTAN
OPERATION ENDURING FREEDOM
Norges første bidrag til Afghanistan kom i slutten av 2001. Bidraget besto av spesialstyrker, mineryddere og spesialister på eksplosiver. Minerydderne fikk i oppdrag å rydde flyplassene i Kabul og Kandahar for eksplosiver.
Operation Enduring Freedom var en USA-ledet operasjon.
INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF)
Fra og med 2006 konsentrerte Norge seg om stabiliseringsstyrken In- ternational Security Assistance Force (ISAF). Isaf ble etablert i desem- ber 2001.
Over 130 000 soldater fra over 50 land deltok i styrken på det meste. I august 2014 var tallet redusert til rundt 44 000.
Isaf var en koalisjonsstyrke med flernasjonal ledelse, etablert på grunnlag av en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd. Isaf ble i 2003 under- lagt Nato.
Operasjonsområdet var først hovedstaden Kabul og omegn. Fra 2003 utvidet Nato dette gradvis til hele landet.
Militært hadde Isaf som hovedoppgave å støtte den valgte afghan- ske regjeringen og bidra til stabilitet og sikkerhet for å støtte sosial og økonomisk utvikling. Isaf hadde dermed et bredere perspektiv enn det rent militære. Styrken skulle hindre at landet ble brukt som fristed og base for internasjonal terrorisme, og bidra til sikkerhet som grunnlag for humanitær innsats og økonomisk og sosial utvikling av det afghanske samfunnet. Å bidra til å reformere det afghanske sikkerhetsapparatet sto sentralt. En la stor vekt på trening, rådgivning og oppbygging av det afghanske forsvaret.
UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION
Fra 2007 bidro Norge i FN-operasjonen United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Unama).
Unama ble opprettet som et politisk oppdrag av FNs sikkerhetsråd i 2002 etter ønske fra afghanske myndigheter. Mandatet var å gi assis- tanse til myndighetene og det afghanske folket ved å tilrettelegge for varig fred og utvikling. Operasjonen ble opprinnelig gitt mandat for ett år og har siden blitt forlenget gjentatte ganger. Unama har også jobbet med å lede og tilrettelegge for sivile bistandsprogrammer. Operasjonen har vært involvert i gjennomføringen av valg i landet, inkludert valget i 2014. Unama er også involvert i de politiske prosessene i Afghanistan.
RESOLUTE SUPPORT MISSION
ISAF ble avsluttet 31. desember 2014. Resolute Support Mission overtok. Norge videreførte et bidrag til den nye operasjonen fra 1. januar 2015.
     DOKUMENT | AFGHANISTAN


   44   45   46   47   48