Page 45 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 45

    spesialpolitienheten. Denne gangen sto de i 18 måneder frem til oktober 2009.
❱ Da Norge avsluttet oppdraget som ansvarlig for utrykningsstyrken til regionkommando nord sommeren 2008, ble store deler av denne styrken overført til PRT Meymaneh.
❱ PRT Meymaneh ble tilnærmet doblet
i størrelse og hadde i tillegg til ca 280 nordmenn en kontingent på 110 soldater fra Latvia.
❱ Norge sendte tre helikoptre for medisinsk evakuering til Meymaneh (NAD). Disse var kontinuerlig stasjonert i Meymaneh frem til PRT-en ble avviklet 1. oktober 2012.
2009:
❱ I januar sendte Norge for første gang et mentorbidrag på ca. 50 personer som skulle lære opp en afghansk infanteribataljon. Denne enheten ble etter fire kontingenter slått sammen med PRT Meymaneh i forbindelse med kontingentskiftet i desember 2010.
2010:
❱ Norge fortsatte med hovedbidraget, som var PRT Meymaneh. Norge hadde gjennom
året også cirka 60 mentorer tilknyttet den afghanske hæren på ulike nivåer. Norge hadde også helikoptre for medisinsk evakuering
samt et trettitall offiserer i ulike stabsstillinger i hovedkvarterene til Isaf.
❱ I tillegg ble PRT-en i Meymaneh forsterket med et mentoreringslag som skulle følge opp det afghanske politiet på distriktsnivå.
❱ Norge stilte også instruktører til fagskolene for ingeniør og samband til den afghanske hæren.
❱ 110 personer var stasjonert i Mazar-e Sharif i nasjonale støttefunksjoner som ledelse, logistikk og samband.
❱ Ved utgangen av året var cirka 500 norske soldater stasjonert i Afghanistan.
2011:
❱ De samme bidragene ble videreført i 2011.
2012:
❱ I april sendte Norge militært personell til spesialpolitiopplæring i Kabul.
❱ Norske PRT Meymaneh i Faryab ble avviklet fra oktober.
› Ett C-130J Hercules transportfly ble sendt
i andre halvår. Det returnerte til Norge sommeren 2013.
2013:
❱ Spesialstyrkenes mentorering fortsatte i Kabul.
❱ I januar startet det norske politirådgivningslaget sine operasjoner som rådgivere for afghansk nasjonalt politi i Mazar-e Sharif.
❱ Stabspersonell, instruktører og nasjonal ledelse og logistikk fortsatte i hovedsak som i 2012, men tilpasset behovet.
❱ Fra midten av året stilte Norge to rådgivere til et militærakademi i Kabul.
rådgivningsbidrag.
❱ Politirådgivningslaget i Mazar-e Sharif fortsatte fram til midten av året. Da ble også Camp Nidaros, den norske leiren i Mazar-e Sharif, lagt ned.
❱ Norge videreførte spesialstyrkebidraget i Kabul ut året.
2015:
❱ Norske styrker fortsatte opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul. I tillegg stilte Norge ulike mindre støttebidrag.
❱ Regjeringen besluttet at Norge skulle bidra til Natos Resolute Support Mission (RSM). RSM etterfulgte Isaf-operasjonen, som
ble avsluttet ved utgangen av 2014. Norge stilte med omlag 75 personer, og innsatsen var i hovedsak i Kabul-området.
2016:
❱ Norge opprettholdt den militære styrken
i Afghanistan på om lag 50 personer. Hovedoppgaven var støtte til det afghanske spesialpolitiet i Kabul.
2017:
❱ Norge fortsatte å trene og støtte afghansk spesialpoliti i Kabul med om lag 50 personer.
2018:
❱ Norge hadde om lag 60 soldater i Resolute Support Mission (RSM). Hovedoppgaven var å utvikle det afghanske spesialpolitiet i Kabul.
› I tillegg var det et mindre antall stabsoffiserer i RSM-hovedkvarteret i Kabul- området.
2019:
❱ Den norske innsatsen ble videreført på
samme nivå. ❱ Norge fortsatte med militære opplærings- og
2014:
2020:
❱ Norge hadde et ledelseselement og et kirurgisk team ved det militære sykehuset i Kabul (fra april).
❱ Norge videreførte spesialstyrkebidraget til RSM på om lag 60 personer.
2021:
❱ Det norske spesialstyrkebidraget og det norske sanitetsbidraget ble videreført.
De norske bidragene utgjorde samlet om lag 95 personer.
❱ Nato besluttet i april at alle allierte styrker skal trekkes ut innen september. Kontingenten med norske spesialsoldater kom hjem i juni.
❱ Sanitetsbidraget blir videreført ut året.
FORSVARETS FORUM 45
    43   44   45   46   47