Page 49 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 49

  DEBATT FØLGDEBATTENPÅFORSVARETSFORUM.NO
 FEM DEBATTER OM AFGHANISTAN DU BØR FÅ MED DEG:
Kollapsen var ingen bombe
Styrkene vi trener er ikke sterkere enn det politiske regimet de skal beskytte, skriver oberstløytnant Tormod Heier.
Trekk ikke veteranene ned i søla
Skal det vise seg at det militære bidraget til Afghanistan forklares som meningsløst? Var det bortkastet? Spør generalmajor Inge Kampenes og forsker Hanne Eggen Røislien.
Hvor effektiv var den militære
opplæringen i Afghanistan?
Gjennom to tiår har amerikanerne konstruert og trent noen av dårligst fungerende hærene over de siste hundre års militærhistorie, skriver forsker Stig Jarle Hansen.
Var alt forgjeves?
Det er veldig mange forsvarsansatte og veteraner som følger det som skjer i Afghanistan med sjokk, vemod og fortvilelse, skriver Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon.
I nederlagets time
– Vi gikk på et nederlag i Afghanistan, de som samarbeidet med oss valgte vår side. Du etterlater ingen på slagmarken.
Tidligere sjef for Hæren Robert Mood mener det er et svik å etterlate afghanere som har jobbet for Forsvaret i det krigsherjede landet.
           FORSVARETS FORUM 49
   47   48   49   50   51