Page 61 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 61

 Juni
Regjeringsstyrte områder Taliban-styrte områder
Bestridte områder
Taliban-styrte områder (ubekreftede)
5. Juli
     14. august
 16. august
Analyse av Bill Roggio, Foundation for Defense of Democracies’ Long War Journal
fristen ble satt til september. Til tross for dette ville mer tid gitt Washington mulighet til å presse Afgha- nistans ledere til å initiere endringer på militærets struktur, og i det minste fikse de mest trengende delene av logistikken, og med det gitt afghanske sivile muligheten til omstilling, inkludert å flykte. Tre måneder ekstra ville ikke medført større kostna- der for USA. Men selv om Taliban hadde svelget en desember-uttrekning, ville de ikke ha godtatt mye etter det. Hadde amerikanerne blitt værende lenger i landet, ville en fullskala krig mellom USA og Taliban vært i gang igjen.
I 20 år prøvde USA og dets allierte ut et utall stra-
tegier for å slå Taliban. Mellom 2001 og 2005 lente de seg på afghanske krigsherrer for å nedkjempe Tali- ban-regimet og undertrykke den etterfølgende opp- rørskrigen samtidig som USA fokuserte på Irak. Idet Taliban fortsatte å vokse seg sterkere, økte Obama-ad- ministrasjonen antallet soldater fra USA og Nato til 150 000. I 2014 ble støtten til afghanske militser og anti-Taliban-opprør betraktet som nøkkelen til å overvinne Taliban. Helt til slutt håpte Trump-admi- nistrasjonen at hvis USA og dets allierte simpelthen ble værende i Afghanistan lenge nok, ville Taliban snuble så mye at de forårsaket sitt eget fall. Ingen av disse strategiene lyktes.
FORSVARETS FORUM 61   59   60   61   62   63