Page 60 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 60

60 FORSVARETS FORUM
Washington hadde gjort seg ferdig med krigen, ble den afghanske hæren ytterligere demoralisert. Men det fantes aldri noe reelt scenario der en begrenset styrke på omtrent 2500–5000 amerikanske soldater, selv hvis man forutsatte en ikke-tidsbestemt forplik- telse, ville endret den grunnleggende, fordervede dynamikken hos afghanske myndigheter og militære som motsatte seg reformer og et Taliban som var på fremmarsj.
Taliban ville så klart begynt å angripe de gjenvæ- rende styrkene og dermed tvinge dem i kne på samme måte som deres afghanske kolleger har blitt – eller, mer sannsynlig: tvinge USA til å øke antallet soldater
for å begrense Taliban-angrepene. Washington ville igjen måttet utkjempe full krig mot Taliban med alt av døde og sårede det ville medført, og uten avslutning i sikte. I løpet av fem år eller noe slikt ville USA måt- tet konfrontere den samme grufulle situasjonen det gjorde denne våren: ingen klar vei til å bekjempe Tali- ban eller bare en reversering av fremskrittene deres.
Biden-administrasjonen kunne og burde satt uttrekningsfristen til desember istedenfor september og dermed gitt afghanske militære og myndigheter bedre tid til å forberede seg på overtakelse. Det var ingen garantier for at afghanske ledere ville erkjenne et sannhetens øyeblikk: De gjorde det ikke etter at
 Den afghanske regjeringens kollaps
SLIK TOK TALIBAN OVER LANDETS PROVINSER
   April 2021 Mai
   18. juli
8. august

   58   59   60   61   62