Page 75 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 75

nell de mener har lav sannsynlighet for sykdomsutvikling. Men psykolog Hans Jakob Bøe i Forsvarets sanitet sier at ingen er usårbare, uansett hvor nøye de er selektert.
– Alle mennesker har et bristepunkt hvis totalbelastningen blir for stor. Det er en risiko Forsvaret og den enkelte soldat må leve med, og Forsvaret har selvsagt et ansvar her, sier Bøe.
Arne Ørum i Siops sier det er gjen- kjennelig at psykisk skadde veteraner kan krysse av på ulike symptomer for PTSD, men at eksperter og saksbehand- lere i Statens pensjonskasse i forbindelse med erstatningskrav
viser til at de samme plagene muligens kan skyldes andre livshen- delser.
– Både mobbing i barndommen og samlivsbrudd trekkes frem som årsaksfor- klaring til veteraners psykiske helseplager, sier han.
Trym har også søkt
om å få oppjustert hel-
seprofilen sin. Årsak:
Han vil tilbake til For-
svaret. I februar 2020
fikk han det som kan
virke som et endelig
avslag fra Forsvarets
personell- og verne-
pliktssenter. Det har
Forsvarets forum fått
innsyn i. Der pekes
det på mangeårige
psykiske vansker.
Panikkangst. Panikksymptomer. Ned- stemthet. Mareritt, sosial angst og vansker med sosial interaksjon.
I avslaget står det at han i en periode skal ha fått behandling av EMDR vår 2018 – dette selv om han ifølge Forsvaret «ikke fylte diagnostiske kriterier for PTSD». EMDR er en forkortelse for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dette er en psykoterapeutisk tilnærming som hjelper å minske ubehaget som kan prege hverdagen hvis du har vært utsatt for ube- hagelige opplevelser i fortiden (Kilde: EMDR Norge.)
«Med tanke på hans sykehistorie vur- deres han å ha en økt sårbarhet med tilbakefall som ikke er forenlig med tje- nestegjøring», er konklusjonen til For- svaret.
I slutten av juli 2020 ble Trym sykmeldt
igjen.
– Fastlegen min var allerede bekymret
for selvmord, og nå gikk jeg helt ned i kjelleren. Det siste året hadde bare vært nedtur etter nedtur.
Høsten 2020 var Trym og flere kompi- ser på hyttetur. Noen av dem er fortsatt i Forsvaret. Kombinasjonen alkohol og snakk om vonde minner gjorde at Trym fikk en reaksjon. I ettertid kan han se at det hadde gått nedover i over et år. Men vennene ville hjelpe Trym med å få livet tilbake. På hytta tok de initiativ til å sette opp en liste med punkter som han tren- ger å følge for å få det bedre. Listen var
ham.
«Trym vil videre få stabiliserende behand- ling med fokus på å bedre søvn, kosthold, aktivitetsnivå og sosial interaksjon. Trym vil også få kognitiv terapi for vedvarende nega- tive tanker.»
Trym understreker at han i dag har et godt forhold og tillit til Etterretningsba- taljonen og til dem som jobber der. Han mener ivaretakelsen i avdelingen har blitt bedre.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har fått lese historien til Trym Olsen.
 HARSTAD: Fra stuevinduet har Trym Olsen utsikt over Harstad. Store deler av huset har han pusset opp selv.
– Vi har fått på plass mye, og våre vetera- ner fra internasjonale operasjoner er nå iva- retatt på en annen og bedre måte enn da Trym avtjente sin tje- neste i Afghanistan. Likevel vil vi frem- deles kunne finne at noen, i likhet med Trym, føler at de har falt mellom flere sto- ler, skriver Bakke-Jen- sen.
– Det gledelige ved å lese Tryms historie er å se hvordan han nå, gjennom hjelpeap- paratet, men spesi- elt gjennom hjelp og støtte fra sine kamera- ter, ser ut til å ha kom- met seg videre i livet.
Les hele svaret til Bakke-Jensen på forsvaretsforum.no
ifølge Trym enkel og konkret, akkurat den «resepten» han trengte: Han må være nøye med kostholdet sitt, få nok søvn og trening.
– Målet er at helsen blir bedre når jeg tar tiden til hjelp. Å bli naturlig «høy» på kroppens egne endorfiner, med trening, ikke medisiner. Jeg vil bli helt frisk til å jobbe og være tilstede for familien min.
Først våren 2021 fikk Trym diagnosen posttraumatisk stresslidelse.
Trym har hatt sårbarhetsfaktorer i tid- lig liv, skrev spesialisten. Det pekes på foreldrenes skilsmisse. At moren døde da han var ung. I tillegg ble opplevelsene i Afghanistan trukket frem. Spesialisten skrev at Trym viser symptomer på angst og depresjon, og at «symptomdebuten kom under tjenesten» i Afghanistan.
  VED BEHOV FOR NOEN Å SNAKKE MED, KONTAKT:
Forsvarets åpne dør tlf. 800 85 000
Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40, kirkens-sos.no
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, sidetmedord.no
Nå lovet det sivile helsevesenet å hjelpe   73   74   75   76   77