Page 73 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 73

                  TM
ANNONSE
3MTM PELTORTM COMTAC XPI HEADSET
3M Peltor er verdensledende innen hørselsvern og kommunikasjonsløsninger for bruk i farlige og støyende situasjoner.
  FORSVARETS FORUM 73
 3MTM PELTORTM ComTac XPI-headset er formet for å minimere eksponeringen av farlig lydnivå, forbedre situasjonsbilde og samtidig muliggjør toveis radiokommunikasjon i støyende situasjoner. Produktet er kompatibelt med annet militært utstyr, som for eksempel hjelmer, skuddsikker vest osv.
 Kontaktinformasjon:
Forsvaret@wireless.no
Kontaktinformasjon:
Forsvaret@wireless.no
Forsvaret@northcom.no
FL50 Standard PTT Adapter for å tilkoble
3MTM PELTORTM Headset til en kompatibel kommunikasjonsradio.
  www.wireless.no | +47 21 55 56 00
  
   71   72   73   74   75