Page 91 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 91

   I LYNGEN: På øvelse med Luftforsvarets befals- skole, høsten 1989.
MED BRILLER I HÅNDA: Elev i Stavern i 1990. – Den PRIDE: Går i paraden i 2019. – En fantastisk flott opple- gang var vi 50/50 kvinner og menn i klassen, men jeg velse sammen for mor og sønn, forteller hun.
er den eneste av kvinnene som er her fortsatt, sier hun.
 MILEPÆLER
 10 ÅR Måtte bli tidlig vok-
sen. Gjorde hva hun kunne for å skjule hvordan hun egentlig hadde det, gjennom å være flink på skolen og i idrett. Og et smil ga ofte et smil tilbake.
20 ÅR Fin og utviklende
tid som ung løytnant og avdelingsleder på Andøya flystasjon. Hol- der sine første under- visningstimer om kvinner og kjønnsper- spektiv.
30 ÅR Lykke- lig gift
tobarnsmor. Lærer mye på godt og vondt. Blir alvorlig syk da hun får blodpropp og strepto- kokk A-infeksjon etter siste graviditet. Krop- pen får varige skader, men gleden over å ha skapt nytt liv er uvur- derlig.
40 ÅR Pang, livet leverer. Ny
alvorlig blodpropp, og fremtiden må redefine- res. Livsoppgaven som mor og kampen for trygghet og likeverd for alle gir styrke, mening og retning.
50 ÅR Nær- mer seg
nord i livet og ten-
ker at alt herfra og
ut er bonus. Allergisk mot «brown-nosing», «wannabes» og viss- vass. Stolt over å være både doktor og offiser, men mamma er frem- deles tittelen som var- mer mest.
  8. MARS-TALE: På talestolen i Oslo Militære Samfund. I BUNADER: På bryllupsfest sammen med datteren Juni og sønnen Hermann.
FORSVARETS FORUM 91
 
   89   90   91   92   93