Page 90 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 90

PORTRETTET
LENA PEDERSEN KVARVING
I STOCKHOLM: Lena Kvarving startet i august i ny jobb i Sverige, som leder for utdanning og trening innenfor gender i militær- operasjoner.
  holde et inntrykk av, mener Kvarving.
– Vi har rett og slett stagnert, mens allierte som vi tenker ikke nødvendigvis er på vårt nivå, som et noe mer konser- vativt US Navy, for eksempel, arrangerer jevnlige faglige arrangement på høyt nivå og er lenger foran på flere områder når det gjelder fagutvikling, forskning, planer og
programmer på gender.
Derfor skrev Kvarving like så godt en
doktorgrad om det. For å finne ut av hva som er årsakene til at Forsvaret ikke løser oppdragene. Avdekket kulturelle, struktu- relle og funksjonelle faktorer som bidrar til at målene ikke nås.
– Det er derfor jeg sier Forsvarets ledelse slipper unna. Fordi de velger det bort,og det får ingen konsekvenser. Jeg vil påstå at vi ikke har noen kultur for ansvarliggjøring.
Hvis du ikke har forstått det ennå, så
er Lena Kvarving en sånn type som ikke er redd for å si ifra når hun mener at det trengs. Hun er ikke redd for den vanske- lige samtalen, akkurat.
– Selv når jeg vet det krever mye av meg, så føler jeg ansvar. Noen må jo gjøre det. Og noen ganger må det bli meg. Og samvittigheten gjør at jeg ikke klarer å la være.
Mange ganger lønner det seg også å ta den vanskelige samtalen, mener hun. Det kommer som regel alltid noen etterpå og hvisker til henne at de var enige.
– Så lenge mannekroppen er selve symbolet på det maskuline, det som For- svarets kultur idealiserer og gir verdi, så stiller jo kvinnene med dårligere kort fra første stund. Dette gjelder jo også menn som ikke passer inn i stereotypien. Dette er det også gjort mye spennende forskning på.
nene kom hjem fra Ravensbruck. Brestrup skriver at til og med så sent som på 80-tal- let fikk Solveig ikke lov til å gå i parade for dem som hadde jobbet for hjemmefron- ten, for dem som hadde overlevd tortur og arbeidsleirer, fordi paraden bare skulle være for mennene.
Det er ikke første, og helt sikkert ikke siste gang, kvinnenes historie og offer undergraves av de med mer makt. Det vet Kvarving. Som hun selv sier: Livet er jo ikke rettferdig. Det har livet tross alt lært henne.
– Den usynliggjøringen som er basert på kjønn, er ikke bare feil, den er stygg.
Etter dette intervjuet ble Lena Kvar- ving invitert til en samtale med forsvars- ledelsen.
– Det virker som om det gikk bra, skri- ver hun til Forsvarets forum.
– Så bra at nå har Forsvaret bestemt at det skal opprettes åtte nye fulltids gen- der-rådgiver-stillinger i Forsvaret fra 2022. Så det nytter å si fra.
Forsvarsledelsen er blitt forelagt kritikken til Lena Kvarving gjennom Forsvarets kommunikasjonsenhet, men ønsker ikke å gi tilsvar.
    «Man vil ikke ta en rolle som kan være litt kontroversiell, og kanskje miste den statusen man eventuelt har opparbeidet seg, men heller sikre sitt neste opprykk»
Hun trekker frem eksemplet om «Sol- veig Lystad – usynlig i krig og fred», boken som pensjonerte oberst Britt Brestrup har skre- vet om moren til en kollega av henne. Moren jobbet for mot- standsbevegelsen under andre verdenskrig.
– Ja, fy fader, det var ikke noe korps og ballonger da de kvin-
  90


   88   89   90   91   92