Page 95 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 95

   FINLANDS PRESIDENT: Tarja Halonen var president i Finland fra 2000 til 2012 jobbet aktivt for mineforbudet. Her under et møte med Russlands daværende president, Dmitry Medvedev i 2009. FOTO: ANATOLI ZHDANOV/UPI
DIANA: Prinsesse Diana, land som Norge og svært mange andre slo seg sammen i kampen for et forbud mot antipersonellminer. Her er Diana under et besøk til Angola i 1997. FOTO: TIM ROOKE/REX
SPERRET INNE: Under andre verdenskrig sperret tyskerne og finnene den sovjetrussiske flåten inne med sjøminer og ubåtnett fra Estlands hovedstad Tallin og nord til Helsingfors. FOTO: SHUTTERSTOCK
 hverandre. Finland meldte seg inn i EU, fikk euro og nærmet seg Nato.
«FY-MINER» PÅ LAGER
Etter å ha underskrevet Ottawa-kon- vensjonen i 2012 skulle Finland styre unna produksjon av miner som har til hensikt å sprenge beina unna dem som tråkker på dem.
Samtidig har TV-kanalen Yle, fin- nenes NRK, rapportert at det finske forsvaret fikk ha noen antipersonell- miner på lager. Argumentet har vært at personell skulle kjenne dem igjen på oppdrag med internasjonal krise- håndtering. Avtalen fra Ottawa tvang
heller ikke underskriverne til å kaste alle oppskrifter som gjør det vanskelig å produsere «tråkke-på-miner» igjen.
Hvis Finland havner i en krise, vil det bli aktuelt å gjenåpne industriell produksjonen av antipersonellminer. Det har to tidligere forsvarsministere, Centerns Seppo Kääriäinen og Sann- finnenes Jussi Niinistö, sagt offentlig.
TODELT KYST
Fra Åbo og nordover i Bottenviken er det så oversiktlig at det trolig er ganske enkelt for Finland – og Sverige – å ha kontroll over potensielle fiender.
Dermed kan venner og fiender av
landet regne med at dagens finske sjøminer ligger langs de grovt regnet 400 kilometerne fra Åbo og østover til grensen mot Russland. Det er først og fremst snakk om forsvaret av de vik- tigste havnene i Finskebukta.
Minefelt både her og der er en vik- tig del av Finlands territorialforsvar til sjøs.
Men de snakker ikke høyt om det.
I sommer hadde Antti Kaikkonen vært Finlands forsvarsminister i over to år. Uten å ha sagt ett ord om landets minepolitikk.
 FORSVARETS FORUM 95


   93   94   95   96   97