Page 97 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 97

KRIG
For dei som jobbar for å
ta vare på veteranar, er stikkordet barna.
TEKST: JOHN BIRGER MORUD FOTO: KRISTER SØRBØ
    RAFTING: Veteran Frode Ham- mer har teke med seg tre barn på rafting for veteranfamiliar.
FORSVARETS FORUM 97

   95   96   97   98   99