Page 31 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 31

 kurs gjennom Skagerrak,
før det forsvant fra nettsteder som følger internasjonal skipsfart. Det kan ha skrudd av sitt automatiske identifika- sjons- og antikollisjonssystem (AIS), slik at data om fartøyets posisjon og kjørebevegelser i sanntid blir vanskelig å holde øye med via åpne kilder.
Skipet skal ha blitt produsert for det russiske forsvars- departementets hoveddirektorat for dypvannsforskning (GUGI). GUGI er kjent som en av de fremste avdelingene i det russiske forsvaret, nettopp på grunn av direktoratets vesentlige kapasiteter i havbunnskrigføring, ifølge forsker ved Sjøkrigsskolen Ina Holst-Pedersen Kvam.
– Russland sier de er i konflikt med Vesten, så de kommer nok til å prøve å påvirke situasjonen rundt seg til sin egen fordel. Derfor er jeg mer bekymret for hybride angrep og etterretningsoperasjoner, som setter press på Norge på andre måter, uten at det utløser artikkel 5 og blir en krigssituasjon, sier Stensønes.
DEN SÅRBARE MINORITETEN
Det er ikke en russisk storskalainvasjon av Norge, slik man ser i Ukraina, ekspertene frykter. Russland vil antagelig heller utføre et strategisk angrep ved hjelp av hybride krig- føringstaktikker.
GV/NEOMREYB
MOT:
HAR VIRKEMIDLER: Ifølge sjef for Etter-
NOJ
retningstjenesten Nils Andreas Stensønes
SA
har Russland flere virkemidler som gir
RTS
dem mulighet til å handle i det skjulte, og
UL
som kan påvirke undervannsinfrastruktur. I
FORSVARETS FORUM 31

   29   30   31   32   33