Page 32 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 32

                 HOVEDSAKEN | HYBRIDE TRUSLER
32
 RUSSISK FORSKNING: Det russiske havforskningsfartøyet «Jevgenij Gorigledzja» ved kai i Norge. Skipet skal ha blitt produsert for det russiske forsvarsdepartementets hoveddirektorat for dypvannsforskning (GUGI), som er kjent for sine kapasiteter i havbunnskrigføring. FOTO: YANTAR SHIPYARD
– Et klassisk mønster i hybrid krigfø- ring, eller den form for signalering gjen- nom sabotasjeangrep, er at man ikke rammer fienden der det smerter mest, sier folkerettsekspert og forsker Cecilie Hellestveit.
Det betyr at man rammer i periferien av fiendens interesser. Nært nok til at fien- den skjønner at det er de som er mottaker av signalet, men langt nok unna til at man har handlingsfrihet.
Ifølge Hellestveit handler hybride vir- kemidler om å hele tiden holde seg under terskelen for det som kan utløse en større konflikt. Hun mener at det er der den pri- mære utfordringen for Norge kommer til å ligge.
– Vi skal være klare over effekten av å være liten og nært alliert, men ikke en del av det hele, sier hun.
Hellestveit mener mange gode eksem- pler på dette finnes i krigene i Midtøsten de siste ti årene, og trekker særlig frem konflikten mellom sjia- og sunnimuslim- ske grupper som står mot hverandre. De angriper først og fremst ikke hverandre med terrorangrep, men minoriteter med tilhørighet til motstanderen. På denne måten kan hovedpartene fortsatt for- handle eller snakke sammen uten å bli tvunget inn i voldseskalering.
I 2019 ble flere oljetankere angrepet med tre ukers mellomrom i Den arabiske
gulfen, blant dem norskeide «Andrea Victory». Angivelig skal en flåte med iranske småbåter ha blitt observert av den amerikanske marinen. De tror dyk- kere som opererte fra båtene, plasserte eksplosivene på tankerne.
Tankskipene hadde store hull i skroget like over vannlinjen. Ifølge FN-ambassa- dørene i Norge, Emiratene og Saudi-Ara- bia er det sannsynlig at skadene kom fra magnetiske miner.
USAs daværende nasjonale sikkerhets- rådgiver John Bolton uttalte at «miner nesten helt sikker fra Iran» hadde forår- saket skadene på tankskipene.
Etter sabotasjen fremholdt De forente arabiske emirater overfor FNs sikkerhets- råd at en «statlig aktør» trolig stod bak angrepet. Amerikanske militære etter- forskere pekte på Iran eller grupper som landet støtter.
Ifølge Hellestveit er det ganske innly- sende at det var Iran som stod bak angre- pene fordi dette var på et tidspunkt da Iran satt i Wien og forhandlet med EU. Det var heller ingen tilfeldighet at det var to norske skip som ble rammet.
– Hadde de angrepet et dansk skip, som er medlem av EU, så ville det blitt en del av forhandlingene fordi du har angre- pet noe som sokner under EU. Angriper du derimot et norsk skip, så signaliserer du at du kan ramme europeisk infra-
    30   31   32   33   34