Page 34 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 34

                 HOVEDSAKEN | HYBRIDE TRUSLER
34
  MARITIMT SAMARBEID: Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin har styrket sitt militære samarbeid og har årlige maritime øvelser der landene trener sammen som allierte i en tenkt konflikt. FOTO: AP, NTB
struktur, uten at det trenger å havne på forhandlingsbordet, forklarer Hellestveit. – Det gjør at vår posisjon utenfor EU, men nært knyttet til EU og vår posisjon som nær alliert med USA, men ikke den del av «indrefileten» av anglosaksiske nasjoner som nå former seg maritimt, kommer i en eksponert stilling for
hybride virkemidler, legger hun til.
– Kan vi ses på som en av de sårbare minoritetene som du dro en parallell til i Midtøsten?
– Nå er det heldigvis store forskjeller mellom Midtøsten og våre egne nærområ- der, men akkurat på dette området mener jeg nok at det er helt riktig. Vi er den sår- bare minoriteten!
MARITIME KREFTER
Ifølge Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, kan sjømakter deles inn i kategorier ut fra hvilke oppgaver de skal løse og hva de skal oppnå.
I en militær sammenheng kan Norge anses som en småstat med avgrensede og skreddersydde sjøstridskrefter for å håndtere disse oppgavene. Samtidig har
Norges allierte maritime interesser i våre områder. Derfor har Norge også kapasite- ter som først og fremst handler om å spille alliansen god og samtidig møte alliansens behov for sjømilitær aktivitet i våre nær- områder.
Strømmen forteller at Russland ser på sin sjømakt som en garantist for staten og et sentralt verktøy for å opprettholde sin strategiske handlingsfrihet og sin status som en selvstendig og global stormakt. Kina har som ambisjon om å påvirke ver- dens utvikling og å fremme sine interes- ser globalt. De er en global supermakt og ønsker å kunne vise makt alle steder på jorda og i møte med enhver motstander.
– Det vil si at det er ulike strategiske ambisjoner og målsettinger som ligger bak disse tre sjømaktene. Derfor har Norge en kystmarine med noe havgå- ende kapasiteter, derfor har Russland en marine som primært fokuserer på trygging av deres evne til å opprettholde atomavskrekking, og derfor bygger Kina en marine som til forveksling speiler den amerikanske marinen, sier Strømmen.
Hellestveit mener det også er verdt
å merke seg at Kina og Russland på sin side styrker samarbeidet, samtidig som den amerikanske kongressen diskuterer, budsjetterer og tar høyde for en mulig konfrontasjon med Kina og Russland.
– Selv om faren for dette fortsatt er relativt liten, så er det tenkelig at vi kan bli et teater for hybrid krigføring om stor- maktene havner i krig, sier hun.
LILLE NORGES STORE ROLLE
Hellestveit mener det er viktig å vite hvem vår infrastruktur betjener og hvem som er avhengig av vår infrastruktur.
– Vi skal være klare over at flere land, men særlig Tyskland, kommer til å få en veldig viktig rolle når det gjelder å holde Russland tilbake i årene fremover.
Dersom Tyskland skal sette i gang en storstilt opprustning med produksjon av militært materiell og ammunisjon, er de avhengig av strøm og energi. Ifølge Hel- lestveit vil Norge være et viktig reserve- batteri for tysk opprustningsindustri, noe som setter oss i en eksponert situasjon.
Hvis Tyskland må skru til enda mer på sine sanksjoner mot Russland, kan Russ-


   32   33   34   35   36