Page 36 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 36

                 HOVEDSAKEN | HYBRIDE TRUSLER
36
 land få militær interesse av å aksjonere på sokkelen. I tillegg kan Russland eller andre få enda høyere interesse for å sabotere energi- tilførselen til kontinentet, mener Hellestveit.
NYE SABOTASJEANGREP
8. oktober i år gikk nok en gang ukjente kref- ter til verks. Rørledningen Baltic Connector som forbinder gassnettene i Finland og Est- land, og kommunikasjonskabelen EE-S1, som ligger i Estlands økonomiske sone ble skadet.
En talsperson fra det finske kriminalpo- litiet har sagt at skadeomfanget ikke kan ha oppstått av naturlige årsaker og at størrelsen tilsier at det er et resultat av en villet hand- ling.
Baltic Connector er en toveis rørledning på 77 kilometer som forbinder gassnettene i Finland og Estland. Rørledningen gir også Finland tilgang til gass fra Latvia.
Den finske avisen Helsingin Sanomat pekte på det russiske lasteskipet SVG Flot som lå i Finskebukten fra fredag kveld til
 


   34   35   36   37   38