Page 38 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 38

                 HOVEDSAKEN | HYBRIDE TRUSLER
38
TERROREKSPERT: Anders Romarheim
er en av Norges fremste terroreksperter
og førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole. Han mener den politiske viljen til å bruke penger på sikring av kritisk infrastruktur er for liten.
 

   36   37   38   39   40