Page 30 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 30

 30
RELSURT
EDIRBYH|
NEKASDEVOH
DEN UNDERSJØISKE INFRASTRUKTUREN
❱ Til sammen utgjør den undersjøiske infrastrukturen i Europa et komplisert nett av kabler og rørledninger. Sabotasjen av Nord Stream I og II førte til mer oppmerksomhet rundt sikkerheten til denne infrastrukturen.
❱ I juni vedtok Nato å opprette et senter for beskyttelse av undersjøisk infrastruktur. Der skal medlemslandene dele erfaringer og
få hjelp om noe skulle skje. Senteret vil ha hovedkontor i London.   28   29   30   31   32