Page 28 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 28

 28
RELSURT
EDIRBYH|
NEKASDEVOH
de ønsker å unngå en artikkel 5-situasjon, fordi det er ikke hensiktsmessig for Russland å havne i krig med Nato, sier sjef for Etterretningstjenesten Nils Andreas Stensønes.
Artikkel 5 er den mest kjente av de fjorten arti- klene i Atlanterhavspakten. Den fastslår gjensidig bistand ved et angrep på en av partene i traktaten, det vil i prinsippet bety «én for alle, alle for én». E-sjefen trekker frem at Russland har flere vir- kemidler som gir dem mulighet til å handle i det skjulte, og som kan påvirke undervannsinfrastruk- turen.
Russland har undervannsrekognoseringspro- grammet RURP, som består av ubåter, spesialubåter og overflatefartøy som har kapasitet til å gå ned til store dyp, kartlegge og sabotere undervannsinfra- strukturen.
Russerne kan også ta i bruk sivile fartøyer, som i utgangspunktet skal drive med helt andre ting enn militære operasjoner, men som i stedet brukes til etterretning eller sabotasje. Det kalles maritim fordekt etterretningsaktivitet.
Ifølge Stensønes kan det være hvilket som helst sivilt fartøy, og i tillegg er det noe av det som er vanskeligst å ha kontroll over fordi det er tusenvis av dem.
– Da må man se etter unormal oppførsel i nær- heten av den typen infrastruktur, sier han.
Sivile fartøy med unormal oppførsel i nor- ske farvann finnes det flere eksempler på. Som den russiske yachten Elden, eid av milliardæren og Putin-vennen Oleg Deripaska, som ved flere anledninger seilte frem og tilbake over rørene til Nyhamna, som er et av landets største gassanlegg. Eller det russiske havforskningsfartøyet «Jev- genij Gorigledzja», som i oktober seilte gjennom Kattegat. Fartøyets bevegelser viste at skipet holdt
STRØM
❱ Norge har 17 ulike strømforbindelser til syv land: Nederland, Tyskland, Sverige, Finland, Storbritannia, Danmark og Russland.
❱ Norge eksporterte 28,7 millioner megawattimer strøm til utlandet mellom 1. januar og 28. november
i år, og importerte 10,7 millioner megawattimer. Etter Ukraina-krigens start i februar 2022, har Norge og Russland ikke utvekslet strøm. Norge fikk sine første utenlandskabler i 1960.
KILDE: STATNETT   26   27   28   29   30