Page 27 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 27

 INTERNETT OG TELE- KOMMUNIKASJON
❱ Det norske telenettet omfatter ca. 4000 forholdsvis korte sjøkabler for kryssing av fjorder. De første sjøkablene kom til Norge i 1857.
❱ Svalbard ble i 2003 knyttet til fastlandet med
to fiberkabler med hver åtte fiberpar over en avstand på 1400 kilometer. En av disse to kablene ble skadet i januar 2022. Saken ble henlagt, men politiet konkluderte med at det mest sannsynlig er mennesker som stod bak. Om begge kablene hadde sluttet å fungere, ville det fått store konsekvenser for kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet.
❱ Internett er bygget opp av teknologi som eies og styres av mange forskjellige aktører, men ingen eier internett. Kabler og trådløse forbindelser er koblet sammen ved bruk av internett-rutere slik at de former et kommunikasjonsnett.
❱ Internettrafikken mellom Norge og utlandet går i all hovedsak gjennom Sverige, eller kabler til Nederland, Tyskland og Storbritannia.
❱ Internett består av flere ulike typer kommunikasjonsteknologier for å knytte de digitale enhetene sammen, for eksempel optiske nett, mobile nett, ADSL og satellitt-nett.
❱ I 2000 hadde cirka 50 prosent av Norges befolkning tilgang til Internett, mot 90 prosent i 2009.
KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON
FORSVARETS FORUM 27
GV/NEOMREYB
MOT:NOJSARTSULI   25   26   27   28   29