Page 25 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 25

 av vestlige land med moderne overvåkningsverk- tøy. Hvordan er da sikkerheten på åpent hav? Undersjøisk infrastruktur er spesielt utsatt og sårbar for sabotasje, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyn- dighet (NSM). Det skriver NSM i rapporten «Sik- kerhetsfaglig råd» som ble publisert tidligere i år. Sabotasjeaksjoner som angrepet på Nord Stream er en del av såkalt hybrid krigføring. Det innebærer bruk av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalt påvirkningsoperasjoner.
En av «fordelene» med hybridkrig er at det vil være mulig for den angripende part å skjule hvem som står bak. I mange tilfeller kan det også være tvil om det egentlig pågår et angrep.
De dramatiske hendelsene i Østersjøen og den forverrede sikkerhetssituasjonen i Europa, gjorde at regjeringen 1. november 2022 besluttet, etter faglig råd fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen, at Forsvaret skulle heve beredskapen. Blant annet økte Forsva- ret sin tilstedeværelse og patruljering rundt kritisk infrastruktur i Nordsjøen.
I Ukraina er «energikrig» er en del av Russlands hybridkrig. Der har flere byer vært uten strøm etter russiske angrep mot kraftstasjoner og vannverk. Norsk infrastruktur står blant annet for eksport av gass til store deler av Europa.
Sjef for Marinen, flaggkommandør Trond Gim- mingsrud, sier at krigen i Ukraina viser at kritisk
FORSVARETS FORUM 25
GV/NEOMREYB
MOT:NOJSARTSULI   23   24   25   26   27