Page 24 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 24

 24
RELSURT
EDIRBYH|
NEKASDEVOH
OLJE OG GASS
❱ Fra norsk sokkel transporteres olje via rør til fire terminaler på land, Sture, Mongstad og Kårstø i Norge, samt Teesside i Storbritannia.
❱ Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer.
❱ Transportkapasiteten i det norske rørledningssystemet er i dag om lag 120 milliarder kubikkmeter tørrgass per år.
❱ I Norge er det tre landanlegg for gass – Kårstø, Kollsnes og Nyhamna – som tar imot rikgass fra feltene. Fra rikgassen blir det skilt ut tørrgass for videre transport gjennom rørledningene til mottaksterminalene i utlandet.
❱ Det er fire mottaksterminaler for norsk gass på kontinentet: to i Tyskland, én i Belgia og én i Frankrike. I tillegg er det to mottaksterminaler i Storbritannia.
❱ Det meste av gassrørledningssystemet på norsk sokkel eies av selskapet Gassled, som eies i fellesskap av selskapene som utvinner gass på sokkelen.
❱ Gassledningene opereres av Gassco, som er heleid av den norske stat.
Gassco administrerer kapasiteten i gasstransportsystemet og koordinerer og styrer gasstrømmene gjennom nettverket av rørledninger fram til markedene.
KILDE: NORSK PETROLEUM

   22   23   24   25   26