Page 82 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 82

                 TING & TANG FRA FORSVARETS MUSEER Forsvarets museer er fylt med spennende gjenstander. Her er en av dem.
TEKST: INGRID MARIA LUTNÆS, HISTORIKER FORSVARSMUSEET FOTO: FORSVARETS MUSEER
82 FORSVARETS FORUM
EN ÆRERIK MÅTE Å DØ PÅ
Halshugging med
sverd ble tradisjo-
nelt sett på som en
mer ærerik måte å
dø på enn ved å bli
henrettet med øks.
Ble man henrettet
med øks, ble man reg-
net som «uærlig» og kunne
ikke gravlegges i vigslet jord. Adelen
i Europa hadde henrettelse med sverd som stående privilegium. Det hendte også at dødsdømte av lavere stand kunne «benådes» til sverdet. Utover
på 1700-tallet ble halshugging med sverd en stadig mer sjelden metode, før det ble avskaffet i 1792.
Rettersverdet har et kraftig feste av messing med utskåret ornamentikk i rokokkomøn- ster på parerstang og knapp.
På undersiden er det inn- gravert J. C. G. 1749, og på klingebrystet står det VIVE LA JUSTISSE. Sverdet kommer fra skarpretter Isbergs familie. Samson Isberg utførte den
siste offentlige henrettelsen i Christiania i 1864. Det var med øks.
1:1
  Total lengde på sverdet er 112,5 cm, klingen er 86 cm. Vekten er 2,65 kg.


   80   81   82   83   84