Page 83 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 83

                 ANNONSE
 ERFARING BETYR MEST
 9200 TOKTER
28 KLASSER KRIGSSKIP
 Når norsk verdier og fri tilgang til havet står på spill, betyr erfaring mest. Når oppdraget er å beskytte, overvåke og kontrollere kystlinjen og havene, betyr erfaring mest. Insitus ubemannede flysystemer har fløyet mer enn 9200 tokter fra
28 klasser krigsskip. De har muliggjort maritim domenebevissthet for 17 mariner, tre kystvakter, tre spesialoperasjonsstyrker og to arktiske nasjoner. Erfaring betyr mest.
 Copyright © 2023, Insitu. All rights reserved.
The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement. DU110923
www.insitu.com | norge@insitu.com
  

   81   82   83   84   85