Page 85 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 85

                  PÅ SKUDD- HOLD: Novem- berkulde og snøkledd skog i Østerdalen når Celina Amelie lader rifla.
  LYKKE
Fokus, skarpskytterevner, kamuflasje og tolmodighet er nøkkelen til den, for mange, mest spennende jaktformen etter skogsfuglen, nemlig toppjakt.
TEKST OG FOTO: AUGUSTUS MOLTUBAKK
 FORSVARETS FORUM 85


   83   84   85   86   87