Page 87 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 87

                D et er å regne som høytid for skogs- fugljegeren når det første ordentlige snøfallet dekker furuskogen. De korte desemberdagene, blåtimen og lav sol kan gjøre dagene på jakt magiske, selv om det faktisk er på gråværsdager fuglen er mest aktiv i
toppene.
Jeg befinner meg i Østerdalen, nærmere
bestemt på Rena, hvor jeg har møtt jeger Celina Amelie, som bor midt i smørøyet for toppjakt. Det er overskyet, og hun påpeker at fuglen bei- ter mer aktivt på dager som dette enn ved skyfri
himmel. Opprinnelig er Celina fra Sverige, men har flyttet til Rena for kjærligheten og studerer utmarksfag ved Høgskolen Innlandet. Hun er en erfaren jeger, og toppjakten er hvert år en stor begivenhet.
Celina forteller at hun bruker mye tid i felten. Høsten går med på å lokalisere hvilke trær det beites i, hva de spiser, hvor fuglen opp- holder seg og ser etter sportegn. Hun er godt kjent. Jeg merker med én gang vi forlater bilen, at kikkerten blir brukt flittig. Celina peker mot en furu i bordkanten av en myr og forklarer at det ofte er fugl der, men ingen å se nå.
 F
F
O
O
R
R
S
SV
V
A
AR
R
E
E
T
T
S
S
F
FO
O
R
RU
U
M
M
8
8
7
7
 


   85   86   87   88   89