Page 88 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 88

                FRILUFTSLIV
  88 FORSVARETS FORUM
FØRET BESTEMMER: Truger er ofte like greit som brede fjellski.
SER SOM EN HAUK
Blåser det mye, holder fuglen seg ofte lavere i terrenget. Vind er viktig som ved all annen jakt, men ikke på grunn av at skogsfuglen har noe luktesans å snakke om, men fordi vinden lager lyd og dekker over endel av lyden vi lager under forflytning i terrenget. Storfuglens ster- keste sans er riktignok synet. Hvit kamuflasje og taktisk bruk av naturlige hinder og vege- tasjon i terrenget er viktig for å komme på skuddhold.
Vi går sakte frem. Kikker mye. Stopper opp. Lytter. Ingen hastverk. «Det er fort gjort å gå forbi fugl», hvisker hun med blikket klistret til toppene. Trugene vi bruker, egnet seg i dag fremfor ski, fordi snøen er relativt ny, og områ-
det består av endel koller og skrenter. Lenger ut i jakta og i flatere terreng er brede fjellski bedre egnet. I Norge er siste jaktdag 23. desember, mens i Sverige kan man jakte frem til 31.januar. Dette er noe Celina med ofte benytter seg av. Snøen har ofte fått bedre såle og fuglen er mer stasjonær lenger ut i januar. Pluss at januar- kulda og stillheten i furuskogen på denne tiden av året er en opplevelse i seg selv.
ULIKT HABITAT
Skogsfuglen finner man i barskogen. Tiuren liker seg spesielt i den eldste delen av skogen, mens orrfuglen holder seg mest i grenseover- gangene fra skog til åpne områder. Når snøen dekker landskapet, flokker både tiuren og orr-
  

   86   87   88   89   90