Page 89 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 89

                  fuglen seg, og det er ikke uvanlig å ha flere i oss ned. Celina tar av seg sekken og legger den samme tre. frem som anlegg for rifla. Blikket er hele tiden
Celina forteller om en episode under forrige jakt. Hun hadde sneket seg inn mot tre orrha- ner som beitet litt lavt i en tett klynge av bjørk og furu. Hun fikk lagt an, rifla på sekken og kolben i skulderen. Den siste bevegelsen ble for mye, og de tre orrhanene flykter i redsel. Et lite sekund senere letter nærmest hele den vesle treklynga, og omlag 50 fugler gjør himmelen svart! En opplevelse hun aldri vil glemme.
PRESISJON
Plutselig stopper Celina opp, og jeg fryser til. Fugl i topp. Motsatt side av myra. Vi står inne blant trærne. Med rolige bevegelser huker vi
fast på fuglen i tretoppen. Hun bruker en tofot som ekstra støtte. Alt blir stille. Det er utro- lig hvordan sansene kobles på i settinger som
«Storfuglens sterkeste sans er synet. Hvit kamuflasje og taktisk bruk av naturlige hinder og vegetasjon i terrenget er viktig for å komme på skuddhold.»
FORSVARETS FORUM 89
      87   88   89   90   91