Page 91 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 91

                 BEITER BARNÅLER
Skogsfugl, herunder tiur/røy og orrfugl, beiter gjennom sommerhalvåret på bakken hvor de finner knopper, skudd, blader og favoritten blåbærlyng. Barnåler er også en stor del av næringsinntaket, som når vinteren har satt sitt preg over landskapet, utgjør hovedføden. Skogsfuglen vil da sitte
i faste trær å beite barnåler, og det er her grunnlaget for toppjakt etableres.
 BT: Må skrives
F
F
O
O
R
RS
SV
VA
A
R
RE
ET
T
S
S
F
F
O
O
R
R
U
UM
M9
9
1
1
   89   90   91   92   93