Page 17 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 17

  3D-PRINTER: Jan Rune Nilssen frå For- svarets forskningsinstitutt jobbar med ein metallprintar. Denne kan produsere delar som toler høgare belastningar enn komponentar laga av plastmateriale.
FORSVARETS FORUM 17

   15   16   17   18   19