Page 49 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 49

 SPLITTELSE 3:
USA SER ØSTOVER
Med slik retorikk er det kanskje ikke rart om mange tviler på alliansens samhold fremover. Det er ikke noe nytt at USA ønsker at de europeiske medlemslandene skal ta en større del av den økonomiske byrden. Også Barack Obama forsøkte å få europeerne til å bidra mer.
– Det er en Europa –USA-spenning, som definitivt har blitt mer fremtredende de siste årene med Trump-admi- nistrasjonen, sier viseadmiral Olsen.
Men et endret geopolitisk bilde gjør at USA nå har andre, mer presserende, sikkerhetsutfordringer.
– USA er i større grad opptatt av Kina og Asia. For Europa er Kina først og fremst en økonomisk rival. Det er landet også for USA, men i større grad en strategisk utfordring. USA møter kineserne militært i Sørkinahavet, sier Bundt.
Sørkinahavet er et lite havområde, der flere land har overlappende krav, blant annet Kina, Vietnam, Singapore og Malaysia. Det har ført til en økende militarisering av regionen. Kina har for eksempel bygget militære installa- sjoner på små skjær langt til havs.
USAs interesser i regionen kommer blant annet av at lan- det garanterer for Taiwans sikkerhet. Men Sørkinahavet er også et av verdens mest trafikkerte havområder for laste- skip, og en militær konflikt der vil få store konsekvenser for verdenshandelen.
USAs «vipping mot Asia», som Obama kalte det, gjør at Washington har mindre tid til sikkerheten i Europa. Det gjør at USA i større grad enn tidligere ønsker at Europa tar mer ansvar på hjemmebane.
– USA klarer ikke to teatre samtidig, sier Bundt.
Viseadmiral Louise Dedichen, som tok over for Ketil Olsen som leder for den norske militærmisjonen i Brussel, tror at Kina blir et viktig område for Nato fremover.
– Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har over tid reist spørsmålet om hvordan Nato skal forholde seg til et stadig mer offensivt og selvhevdende Kina. Det er åpenbart at dette spørsmålet diskuteres nasjonalt og i Natos øverste politiske ledelse, og det er ulike nasjonale tilnærminger til denne problemstillingen som først og fremst er av poli- tisk karakter. Jeg vil anta at synet på Kina er en av de store sakene som må håndteres når Nato etterhvert skal oppda- tere sitt strategiske konsept, som sist ble godkjent i 2010, skriver Dedichen.
Mye har skjedd i verden siden Natos strategiske konsept ble skrevet i 2010. Da var forholdet til Russland en god del varmere enn i dag, og vestmaktene håpet at det ville tine ytterligere. I stedet ble forholdet adskillig kjøligere, særlig etter anneksjonenen av Krim og krigen i Donbass i Ukraina, der Russland støtter lokale separatister.
USA EUROPA KINA
PÅ REKKE: Kinesiske styrker.
KINA
SØR- VIETNAM KINA-
HAVET
MALAYSIA SINGAPORE
STRATEGISK: Sørkinahavet er et av verdens mest traffikkerte havområder.
RUSSLAND
UKRAINA
KRIM
KART: DESIGNERKONTORET (@ VISUAL GENERATION)
FORSVARETS FORUM 49


   47   48   49   50   51