Page 87 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2021
P. 87

 «Som vernepliktig trudde eg at eg var forsikra heile tida. Det stemte ikkje. Og sånn kan det ikkje vere.»
 TAKKER SAMBUAREN: Kronberg roser sambuar Tobias Robarth Melby for all stønad. Dei har mellom anna bygd om deler av huset i Hakadal.
FORSVARETS FORUM 87
    85   86   87   88   89