Page 109 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 109

  PÅ VAKT: Når KNM Nordkapp går frå kai, står vapengastene og følger med og er klare til
å agere dersom det skulle oppstå ein trusselsituasjon.
 SAMARBEID: Det er fysisk krevande arbeid som skal til ute på dekk, men med fleire som jobber saman, blir jobben litt lettare.
FORSVARETS FORUM
109
 

   107   108   109   110   111