Page 111 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2023
P. 111

  PAKKA NED: Den raude løparen blir lagt vekk, og hangaren er eit av romma som skal vaskast, under storvasken denne veka.
AVSLAPPING: Dei vernepliktige som ikkje er på vakt, kan bruke sin ledige tid fellesarealet. Der er det TV-ar, spel og filmar for alle smakar.
 FORSVARETS FORUM 111
    109   110   111   112   113