Page 89 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 89

                  DEBATT
􏰓􏰒􏰑􏰐 􏰎􏰍􏰌􏰋􏰊􏰊􏰍􏰉 􏰈􏰇 􏰓􏰆􏰅􏰞􏰄􏰋􏰅􏰍􏰊􏰞􏰓􏰆􏰅􏰃􏰂􏰁􏰉􏰆 􏰓􏰍􏰂 􏰎􏰍􏰌􏰋􏰊􏰊􏰍􏰅 􏰎􏰃 􏰌􏰒􏰅 􏰓􏰇 􏰂􏰍􏰎 􏰎􏰍􏰐􏰀
 3. Svalbard og
stormaktene
– Norsk sikkerhetspolitikk kan sette Svalbards status i fare, skriver professor Rune Ottosen i en artikkelserie i fire deler. Han mener at forbudet mot militær aktivitet på Svalbard blir utfordret som følge av ny teknologi og økt interesse fra stormaktene.
4. Likestilling
latterliggjøres?
– Til Forsvarets ledelse sier jeg som verdensmester på 400 hekk, Karsten Warholm: Godt gjort er bedre enn godt sagt, sa Lena Kvarving i en tale i Oslo Militære Samfund. Talen kan du også lese om debattinnlegg på Forsvarets forum under tittelen «Likestilling og kjønnsperspektiv latterliggjøres».
 1. Hvor går
forsvarsevnen?
– Norges forsvarsproblem ligger ikke på land. Problemet ligger i luft- og sjørommet utenfor. Fra Finnmarkskysten i nord til Lofoten i sør, skriver oberstløytnant Tormod Heier. Les også tilsvaret fra Forsvarets ledelse, signert viseadmiral Elisabeth Natvig.
– Det er knapt noen småstat som har bevart den samme bredden i forsvarets kapabiliteter som Norge, skriver hun.
2. Afghanistwwan-exit
Nato forlater Afghanistan i løpet av 2021. Flere tusen norske soldater har vært der de siste 20 årene.
– Om historien om Afghanistan ender dårlig, kaster ikke det skygge over det samholdet, den innsatsviljen og den empatien som tross alt fant sted mens vi var der, skriver oberstløytnant Harald Høiback.
For soldaten
Antall refselser til soldater inne til før- stegangstjeneste gikk opp i 2020, viste rapport fra Generaladvokaten.
– Flere refselser tyder på mangelfull informasjon og urimelige regler, skriver hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret Sondre Skytteren.
 5. Mobbing, seksuell trakassering og språk
– Språket vårt sier noe om kulturen vi har, og kulturen vi, har kan påvirke hvordan vi snakker til hverandre, skriver brigader Gunn Elisabeth Håbjørg.
Hun spør: Bidrar ordbruken i Forsvaret til mobbing og seksuell trakassering?
 Anmeldelse
– «Frontkjempere» har en verdi. Den viser fram de historiske aktørenes eget perspektiv. Som seer har jeg fått større innsikt i hva de opplevde, og hvordan de omtaler sine egne opplevelser, skri- ver Lars Rowe ved Hjemmefrontmuseet om NRK-serien om de norske front- kjemperne under andre verdenskrig.
Kronikk
– Pandemien og påfølgende tiltak har satt oss alle i en tilstand av stress og frykt, der mange leter etter svar på nettet. Da kan det være lett å gripe til konspirasjonsteorier som forklaring. Inkludert å lytte til dem som vil trekke inn verdens eldste syndebukker – jødene, skriver forfatter John Færseth.
 89

   87   88   89   90   91