Page 88 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 88

                 ANNONSE
På målet med RBS 70 NG
Luftbaserte trusler er i endring, og med dem også kravene til bakkebaserte luftforsvarssystemer (GBAD). Eksperter konstaterer en endring i den militære strategiske situasjonen, og dermed en fornyet høy interesse blant væpnede styrker for å utstyre seg med mobile GBAD-systemer. Med trenden i retning av UAS (Unmanned Aerial Systems) eller den økende bruken av målsøkende og avventende (Loitering) våpen må GBAD-systemer oppdateres.
I Norge vil hæren fortsette å utvikle økende ildkraft, høyere beredskap og økt bærekraft. Den norske langtidsforsvarsplanen av 2020 nevner videre at manøverbataljonene vil bli utstyrt med nye stridsvogner, mobile luftvernsystemer og langtrekkende presisjonsartilleri. Viktigheten av mobil utplassering av GBAD-systemer vil øke raskt, sier Per Järbur, direktør for forretningsutvikling og strategi i Saabs forretningsområde Dynamics. Svensken analyserer all utvikling innen GBAD og mobilt luftvern for Saab. I dag er manøvrerbare styrker og viktige anlegg sårbare overfor fiendtlig luftoppklaring, målinnhenting og angrep fra et bredt spekter av luftplattformer. I tillegg trues muligheten til å beskytte troppene av fiendens indirekte skyts, forsterket av bruken av UAS og bruken av UAS som avventende våpen. Dette kan føre til tap av menneskeliv, og begrensning eller til og med tap av operativ frihet. Derfor må mobile GBAD-styrker støtte «tett kamp» på den nåværende og fremtidige slagmarken.
Supplement til langtrekkende luftvern
Kortholds luftvernsystemer, integrert på manøvrerbare plattformer som kjøretøy, fyller ut glippene i alle slags luftvern, og gir full dekning. Mulige eksempler: Operasjoner mot droner, cruiseraketter eller pansrede helikoptre, og operasjoner i bebygde urbane strøk i tillegg til kuperte og fjellrike områder.
Totalt 19 land, inkludert flere NATO-land, har anskaffet mer enn 1600 enheter av RBS 70 og RBS 70 NG til dags dato, i tillegg til mer enn 18 000 missiler. BOLIDE-missilet er den siste utgaven av RBS 70-missilet; med en høydedekning på opptil 5 kilometer og et effektivt avskjæringsområde
på mer enn 9 kilometer treffer missilet sitt mål med en hastighet på Mach 2. Den formede ladningen til det styrte missilet brukes til å effektivt angripe pansrede mål som UAV, helikoptre og fly. Fleksibiliteten ved RBS 70 NG-designet skaper et bredt spekter av bruksområder innen samme oppdrag. Systemet kan utplasseres raskt og betjenes raskt fra forskjellige lokasjoner. Statisk forsvar av strategiske anlegg kan også oppnås gjennom en frittstående, fjernstyrt konfigurasjon.
Upåvirket av mottiltak
RBS 70 NG-systemet betjenes av bare to personer, og skaper maksimal fleksibilitet og operativ frihet for væpnede styrker. Systemet er designet for å brukes i ethvert klima, fra arktisk til ørken. RBS 70 NG styrer mot målet upåvirket av eventuelle mottiltak, varmekilder og andre forstyrrende påvirkninger. Hovedårsaken til dette er at under optisk sporing kan operatøren på bakken bruke manuell kontroll når som helst etter avfyring, og dermed endre siktelpunktet, støttet av forbedrede siktemidler og automatisk målfølging. Bruken av en integrert termisk bildeenhet gjør at RBS 70 NG-systemet fungerer både dag og natt. Siktet kan også brukes som en sensor for å oppdage mulige trusler. En annen fordel er det jammesikrede laserstyringssystemet, som øker sannsynligheten for treff mot ethvert mål. Og sist, men ikke minst, er kostnaden per skudd relativt rimelig fordi de smarte delene befinner seg på bakken, og ikke vil bli ødelagt ved hver avfyring.
GBAD-eksperten Per Järbur oppsummerer at toppmoderne systemer oppfyller militære behov, med hensyn til de nyeste teknologiene, de politiske kravene og de tilgjengelige budsjettmidlene. Hovedfokuset i GBAD-systemenes domene er mobilitet, skalerbarhet, nettverkskopling av forskjellige systemer og plattformer, samt kostnadseffektivitet, pålitelighet og modularitet.
Les mer: saab.com/norway   86   87   88   89   90