Page 14 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 14

                  Abonner på Forsvarets forum!
Alle i Forsvaret får Forsvarets forum gratis. Men vi vil selvsagt at alle som er opptatt av forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål skal få lese magasinet. Derfor tilbyr vi nå 1 års abonnement til bare 200 kroner!
Send FF, navn og adresse til 2210.
Eller bestill på e-post: abonnement@fofo.no.
 forsvaretsforum.no
 14 JUNI 2020
forsvaretsforum.no
   12   13   14   15   16