Page 16 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 16

!På disse sidene lar vi forsvarssjefen og organisasjonene slippe til med sine meninger.
  «Det har blitt en erkjennelse hos våre politikere at vi må satse på Forsvaret»
 ledelsen
Admiral
HAAKON BRUUN-HANSSEN Forsvarssjef
Det er større alvor i sikkerhetspolitikken nå enn da jeg tiltrådte i 2013. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen har synliggjort behovet for et styrket forsvar. Spesielt Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 satte økt fokus på reaksjonsevne, tilgjengelige styrker og kollektivt forsvar i Nato.
Styrket. De siste 30 årene har Forsvaret blitt bygget ned, men forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015 la grunnlaget for en langtidsplan som snudde en negativ trend. Det har blitt en erkjennelse hos våre politikere at vi må satse på Forsvaret. Forsvaret har de siste årene blitt
styrket med materiell og personell. Betydelige ressurser er brukt for å sikre at det forsvaret vi har, fungerer best mulig.
Bedre beredskap. Vi er små, og mitt fagmili- tære råd i 2019 pekte på behovet for en økning i volum. Når det er sagt, så er personellet vårt noe av det vi skal være mest fornøyd med i For- svaret. De holder meget høyt nivå. Vi har i en årrekke høstet stor internasjonal anerkjennelse for våre soldater og ledere. Vårt personell har de siste årene økt sin operative evne, fått bedre beredskap og har nå kortere klartider enn før.
Et tilbakeblikk
Dette er min siste spalte i Forsvarets forum som forsvarssjef. Det gir en anledning til å skue tilbake.
 16 JUNI 2020 forsvaretsforum.no   14   15   16   17   18