Page 42 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 42

aktuelt » Vil ikke konvertere
 «Jeg tror ikke jeg er en dårligere offiser fordi jeg mangler formell utdannelse innen ledelse»
»flere at de ikke har fått god nok informasjon om framtidig karriere og lønnsutvikling som spesialister. Flere sitter med en usikkerhet som de ikke opplever blir tatt på alvor, forteller Jens Jahren som er leder for Befalets Fellesorganisa- sjon (BFO).
– Så langt har dette vært basert på frivillighet. Det tror jeg er bra, og mange offiserer søker selv på stillinger som spesialister. Men så har vi en liten gruppe som i utgangspunktet ikke ønsker å bytte søyle. Det er en bekymring vi må ta på alvor, sier Jahren.
Ingen vei tilbake. Christian Aage Olsen er sjefs- serjant i Luftforsvaret. I et tidligere intervju med Forsvarets forum har han sagt at offiserer som ikke har krigsskole, bør konvertere til spesialistkorpset.
– Å bytte grad for en som identifiserer seg som offiser, er utfordrende, uavhengig om du har krigsskoleutdanning eller ikke. Men vi er over på en ny ordning, og det er ingen vei til- bake, sa Olsen i intervjuet fra april 2019.
Litt over ett år senere er det likevel flere som ikke ønsker å gjøre dette. For mange handler det om identitet.
– Flere av våre medlemmer har en spesiali- sert bakgrunn, men de har vært offiserer hele karrieren – enkelte i over 30
år. Mange har en identitet som
er sterkt knyttet til yrket sitt
og har ikke tenkt på en annen
karriere enn den de sitter i, sier
Jens Jahren (bildet) i BFO.
– Noen opplever at det er liten verdi for dem å bytte nå,
og mange ser det også som en degradering, selv om det overhodet ikke er lagt opp til det.
Pragmatisk. Han understreker at det totalt sett er snakk om et relativt lite antall. Derfor mener Jahren at man bør kunne være litt pragmatiske når man håndterer disse tilfellene.
– Vi har eksempler på personer som blir kalt inn på kontoret til avdelingsleder. De får lagt et ark på bordet og får beskjed om å signere. Det er uheldig.
– Prosessen skal være basert på frivillighet. Hvorfor tror du enkelte ledere velger en slik fremgangsmåte?
– Det er kanskje fordi avdelingen føler de blir målt på konverteringsgrad. Det kan resultere i at lokale lederne øker presset på den enkelte.
– Hva slags press er det snakk om?
 42 JUNI 2020 forsvaretsforum.no


   40   41   42   43   44