Page 85 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 85

 Mye er blitt sagt, og mye kommer sikkert fortsatt til å bli sagt rundt flystasjonene på Andøya og Evenes.
Vi bygger forsvarsevne i nord
Det pågår fortsatt diskusjoner og frontene er steile. Det kommer mange påstander om både kostnader, miljø og operative forhold. Det skal ikke legges skjul
på at denne debatten er krevende for alle ansatte i 133 luftving. Avdelingen jobber videre med fullt fokus på løpende operasjoner med P-3C Orion og omstilling mot en ny hverdag med P-8 Poseidon på Evenes.
På Evenes vokser det nå frem en helt ny stridsbase for Luftforsvaret med helt moderne fasiliteter for både kampfly, maritime overvåkingsfly og luftvern. Det byg- ges bokstavelig talt overalt på basen med diverse ulike prosjekter som skal til for at Evenes skal bli Luftforsva- rets nye kampbase i nord. Et tidsriktig stridsanlegg med
«PÅ EVENES VOKSER DET NÅ FREM EN HELT NY STRIDSBASE FOR LUFTFORSVARET MED HELT MODERNE FASILITETER FOR BÅDE KAMPFLY, MARITIME OVERVÅKINGSFLY OG LUFTVERN»
topp moderne sikring, moderne kommando- og kontrollfasiliteter og ikke minst tilpassede anlegg for at de operative og støtteperso- nellet skal kunne utføre sine opp- gaver på en best mulig måte.
Utbyggingen av Evenes er derfor et viktig bidrag i å øke Forsvarets stridsevne i nord. Med Sjøforsvarets base i Ramsund og HV og Hæren i Bjerkvik vil Ofo- ten-regionen befeste sin viktige rolle i forsvaret av Nord-Norge både for egne styrker og allierte forsterkninger. Ja, kostnadene er store, men utbyggingen av Ørland og Evenes til moderne stridsan-
legg for Luftforsvaret er utgangspunktet for fremtidens luftforsvar.
I dag er Evenes flystasjon en stor anleggsplass. Om et år tar vi imot luftvern som første operative avdeling, og så overtar vi beredskapsoppdraget for kampfly med F-35 i januar 2022. Omtrent samtidig vil vi starte opp med testfasen på P-8 Poseidon. Jeg er ikke i tvil om at 133 luftving, og en moderne Evenes flystasjon, blir en spennende avdeling å jobbe på fremover og vil bidra til økt stridsevne i nord. Vi trenger mange dyktige medar- beidere med på laget, søk deg til Evenes!
Til slutt vil jeg rette en stor takk til våre verneplik- tige mannskaper som ivaretar vakthold og sikring av basen i anleggsperioden. De gjør en meget god og viktig jobb for Luftforsvaret til tross for manglende velferdstil- bud og fasiliteter. De kommer, men det skal bygges noe mer først.
her&nå
Oberst
EIRIK GULDVOG Sjef 133 luftving
 Avhengige. Hangaren er fylt med sol, musikk og lyden av en helikopterøvelse som foregår utenfor.
NH90 er et komplisert våpensystem, og pilotene er avhengige av at tekni- kerne som gjør ettersyn og vedlikehold, kan jobben sin og er grundige.
– Denne jobben krever mye gjensidig tillit. For at lærlingene som er her, skal få muligheten til og være i stand til å jobbe selvstendig, er vi i ledelsen nødt til å ha tillit til de ansatte og spesielt instruktørene. Derfor handler evnen
til å være en tekniker i Forsvaret 20 prosent om «skruferdigheter». Resten handler om holdninger og verdier, sier Stein-Ove Hanssen.
Bare de beste. Lærlingene i Forsvaret skal gjennom en grundig utvelgelse som begynner allerede på sesjon. Bare de beste slipper gjennom.
– Det er høye krav til å begynne som tekniker på denne avdelingen. Jeg er heldig som får jobbe på en avdeling med så dyktige og dedikerte ansatte, sier han.
Den ene glassveggen i hangaren rulles til side. Et NH90-helikopter blir trukket ut og gjøres klart til takeoff.
– Ikke minst er det gøy å se resultater fra det arbeidet vi gjør, sier Hanssen mens han ser mot helikopteret som flyr over fjellene.
Visespesialist HEDVIG HALGUNSET
SPENNENDE: Jon Levi Trulssen (t.v.) og Kennet Matiassen er lærlinger på NH90. – Å være lærling i Forsvaret er utrolig spennende. Ingen dager er like, og arbeidsmiljøet er kjempebra, sier Trulssen. FOTO: HEDVIG HALGUNSET/FORSVARET
JUNI 2020 85
   

   83   84   85   86   87