Page 86 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 86

  Feltvognluksus
Lukten av nybil hang lavt over Leksdal skyte- og øvingsfelt. Innsatsstyrke Rype hadde sitt første møte med de nye feltvognene. De ble nesten satt ut av all luksusen.
For vognfører Roy Møllenhus-Gjølga og de tre andre i halvlaget ble det et positivt møte med Heimevernets nye feltvogn – Volkswagen Amarok. Til sammen har laget lang erfaring i den gamle gode MB-en.
– Vi ble nesten satt ut av all «luksusen», sier visekorporal Møllenhus-Gjølga.
Komfort. – Her var det en annen komfort, ja! God og varm og med radio og greier, smiler han da de tester bilene for første gang. Det skjedde i slutten av februar.
Hensikten med anskaffelsen er å øke mobi- liteten i HVs innsatsstyrker. Med tilgang på feltvogner kan de rykke hurtig frem og trans- portere personell og materiell.
Fire til strid. Innsatsstyrkelagene er utrustet med to kjøretøy i hvert lag. Med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger, for et oppdrag på 48 timer. Kjøretøyene er upansrede og kjøres på B-sertifikat.
Soldatene fra innsatsstyrke Rype trekker frem sikkerheten som den største forskjellen.
I «gode, gamle» dager kunne hele troppen bli presset sammen på det åpne, ubeskyttede laste- planet på en M6.
HEIMEVERNInEnhTold fra FInonrshvoalrdetfra Forsvaret 86 JUNI 2020
Sikker som familiebil. – Nybilen vår er jo et mye sikrere og tryggere kjøretøy med sikkerhets- detaljer som i en sivil, moderne familiebil, sier Lennart Olsen.
– Med airbag og andre sikkerhetsløsninger er det større sjanse for at det er bilen som
skades, og ikke du, mener han.
– De nye bilene har god lasteplass og bedre sikring av lasten. Du slipper å være redd for å få fire jerrykanner i hodet, sier Lennart.
Det er også våpenstativ til hele halvlaget samlet mellom setene bak. Det øker også sikkerheten.
Sterkt og klart. Fiffige detaljer som stemme- forsterker har også trønderne merket seg. Lyden inn på mikrofon fremme og ut på høyttalere bak.
– Her kan vognfører eller lagfører gi sterke og klare meldinger til laget bak i bilen, påpeker Roy.
Best på veien. – Når det gjelder bruken av bilen, må vi tenke litt annerledes enn vi gjorde med de gamle feltvognene, poengterer han.
Dette er rett og slett ikke et terrengkjøretøy med gode offroad-egenskaper.
– Vi testet ut kapasiteten i går og endte med å kjøre oss fast i løssnøen. Amaroken som kom
oss til unnsetning, satte seg også fast i snøen. Da måtte vi hente frem den gode gamle MB-en.
– Vi må også tenke litt annerledes på det operative. Vi kan ikke sitte i kjøretøyet med hjelm og stridsvest på, forklarer Roy.
– Ikke i fredstid, iallfall!
Utrykning. – Men disse bilene er mye bedre egnet som utrykningskjøretøy, legger Torbjørn Bratvold til.
– Vi i innsatsstyrkene skal jo gjerne ut og løse oppdrag litt raskt. Vanlige veier er jo da det vi i størst grad kommer til å bruke. Bilene passer til oppdragene våre.
– Det er jo også positivt at vi ikke sinker
 
   84   85   86   87   88