Page 84 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 84

  25 F-35
Sent i vår ankom tre nye F-35 til Ørland flystasjon fra USA. Luftforsvaret har så langt mottatt atten fly til Norge og syv fly i USA. Luftforsvaret er godt
i gang med testing og opptrening på Ørland flystasjon og utdanning av per- sonell på Luke Air Force base.
– Selv om verden står i en veldig kre- vende situasjon med korona, så klarer amerikanerne å levere flyene som plan- lagt. Det er svært imponerende, og for oss er det viktig å motta utstyret til rett tid slik at vi når våre operative mål, sier sjefen for 132 luftving, oberst Øivind Gunnerud.
I november 2019 ble de nye femte- generasjons kampflyene meldt initielt operative (IOC), noe som var et svært viktig steg for hele kampflysystemet. Kampflyene har allerede løst sitt første skarpe operative oppdrag på Island.
F-35 miljøet fortsetter nå de videre forberedelsene frem mot planlagt over- tagelse av QRA-oppdraget etter dagens F-16 (QRA) i 2022 og også forberedelser frem mot full operativ evne med alle kampflyene i løpet av 2025.
F-35: Luftforsvaret har så langt mottatt atten fly til Norge og syv fly i USA.
FOTO: MARTIN GISKEGJERDE/FORSVARET
Forsvaret er Norges største lærlingbedrift og har noen av verdens beste teknikere. Hva er hemmeligheten?
   LHUÆFRTEFONRSVIAnnRhoEldTfra ForsvInarnehtold fra Forsvaret 84 JUNI 2020
Hangar 6 på Bardufoss er splitter ny og full- stappet med ny teknologi. Fire store NH90- helikoptre er inne på vedlikehold og står på rekke og rad i den digre hallen. Mellom, over og under hver maskin jobber teknikere, avionikere og lærlinger til lyden av P4 fra musikkanlegget. Lyden av metall og heisekran blandes med lyden av småprat og humring. Solen lyser over Istind, den snøkledde fjelltoppen Bardufoss er kjent for, og trenger seg gjennom vinduet til hangaren.
Alle besto. I hangaren står fagsjefen for alle teknikerne og snakker med lærlingene. Kaptein Stein-Ove Hanssen forteller at tett oppfølging og grundig utvelgelse er mye av grunnen til den høye kompetansen skvadronen innehar.
Nylig ble siste fagprøve gjennomført, og alle besto på første forsøk. Men veien fra rekrutt-
skolen til en bestått fagprøve er ikke kort. Det er mye å lære, og alle kommer med et forskjellig utgangspunkt.
Fersk med fastnøkkel. – Noen av dem som begynner læretiden sin her, har aldri tatt i en fastnøkkel, mens andre har mekket på snøscoo- teren sin siden de var ti. Målet er at alle skal være på et like høyt nivå mot slutten av lære- tiden, forteller Hanssen.
Lærlingene har hver sin dedikerte tekniker som følger dem gjennom den to år lange lære- tiden. Det gjør det mulig å følge opp hver enkelt lærling grundig. Det gir også tillit mellom lærlingen og instruktøren.
– Vi er så heldige å ansette 100 prosent av alle som har tatt fagbrev hos oss. Det er mer enn noen gang, forteller han.
   De utvalgte

   82   83   84   85   86