Page 22 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 22

 22
  KAPITTEL 3:
DEN STØRSTE TRUSSELEN ER VEIBOMBER
For Odd-Einar Nygård heter det ikke jeg. Det heter vi. Og vi er Telemark bataljon.
I 2003 reiser han til Afghanistan for første gang.
– Jeg var heldig som fikk lov til å reise med en proff gjeng med gode holdninger, sier han.
Oppdraget er å legge til rette for opprettelsen av den afghanske nasjonalforsamlingen. Med andre ord: nasjonsbygging. Og nordmennene er både sikkerhets- og reaksjonsstyrke.
Odd-Einar og de andre soldatene bor i en inter- nasjonal leir bygd av russere på 80-tallet. Han husker de kalde, nakne murveggene. Han beskri- ver Afghanistan som stort. Komplekst. Spen- nende. Og farlig. Men det han kanskje husker best, er stoltheten hos det afghanske folket. At nord- mennene flere ganger må patruljere i storstøvler, fordi det er store grøfter i de smale gatene i slummen i Kabul. Der renner kloakken. Men de menneskene Odd-Einar møter der, går med hevet hode uansett.
– Anspent, men trygt.
Slik vurderer trønderen Odd-Einar sikkerhetsbildet. – Men vi var klar over trusselen. Vi fikk
daglige oppdateringer om trefninger.
23. MAI 2004
Norge mister sin første soldat i Afghanistan. Tommy Rødningsby blir drept av en rakett i Kabul.
 DOKUMENT | AFGHANISTAN

   20   21   22   23   24