Page 59 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 59

                 NY BRIGADESJEF: Terje Bruøygard gikk inn i stillingen som sjef for Brigade Nord i august i år. Han har bred nasjonal og internasjonal
militær erfaring, og har blant
annet en mastergrad fra Marine Corps University i Quantico i USA.
FORSVARETS FORUM 59   57   58   59   60   61