Page 60 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 60

                PORTRETTET
TERJE BRUØYGARD
At Taliban endte opp med å vinne i Afg- hanistan, er ikke et personlig nederlag for ham, til tross for at han har tjenestegjort i lan- det to ganger.
– Det jeg har vært med på der, er blant annet å bidra til at flere jenter har fått gå på skole og fått utdanning. Så er det noen annens beslutning som har ført til at krigen gikk gærent. Det var aldri min jobb.
I dag skal han for første gang holde Briga- desjefens time for tre av avdelingene han er sjef for. Der vil han blant annet løfte frem hva de er en del av, soldatene i brigaden. Bruøygard er hellig overbevist om viktigheten av å tørre å snakke om det som er ubehagelig.
«Jeg tror ikke at de neste ti-tjue årene blir en free ride. Jeg tror at vi må kjempe for det vi tror på. Vil du ikke kjempe for det, så mister du det. »
Om urolighetene vi nå ser i verden, gjør ham bekymret? Ikke nevneverdig.
– Jeg er av natur stoi- sist. Det betyr i utgangs- punktet at jeg ikke er så bekymret for det jeg ikke kan gjøre noe med, men jeg er veldig opp- tatt av det jeg kan gjøre noe med, sier han.
– Vi lever i et av ver- dens beste land. Vi har demokrati, fri vilje, vi kan elske hvem vi vil, velge den karrieren vi ønsker oss, og tro på hva vi vil. Den friheten er jeg villig til å kjempe for. Det ligger i roten av mitt profesjonsvalg.
Han observerer at det er krefter, sterke krefter, verden over som ikke liker vår måte å tenke på.
– Både Xi Jinping og Putin har sagt at de ønsker seg en annen verdensorden. Vi ser politisk polarisering - det er kjempeskummelt å se disse autoritære kreftene. Jeg tror ikke at
  60 FORSVARETS FORUM
– Vi er en del av en verdensomspennende stormaktsrivalisering.
Noen mener at det er
en rivalisering mellom
Russland og USA, andre
mener at den er mellom Russland og Nato, mellom Vesten og Østen, den frie verdens- orden... Det er en ganske stor verdikamp egentlig, der demokratiet dessverre er på vikende front, sier han.
den. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere uttalt at det vil bli stor militær aktivitet både til lands, til havs og i luften. Bruøygard vet at Russland vil følge med på øvelsen fordi de alltid gjør det.
– Vi tror ikke at Russland tror at vi forbereder et angrep. En del av styrkene som er sendt til Ukraina, kommer fra både den norske og den finske grensen, så det er ganske tynt i rekkene på russisk side. Det betyr at de er temmelig sikre på at Nato ikke er aggressive. Og det har Nato aldri vært heller. Det har vært signalisert siden etableringen at Nato er en forsvars- allianse.
de neste ti-tjue årene blir en free ride. Jeg tror at vi må kjempe for det vi tror på. Vil du ikke kjempe for det, så mister du det
Det er nettopp derfor det er så viktig, mener han, at de som jobber i Forsvaret, står opp om morgenen og tenker: «Hvor- dan kan jeg bidra til at Norge bidrar til at Nato bidrar til at den verden vi liker å leve i, forblir sånn også for våre barn?»
– Det er ganske store tanker.
Forsvaret av Norge er ikke en sak for Forsvaret, men for Norge, mener han. Altfor lenge synes han at debatten om Norges forsvar har vært for snever. Den har handlet om hvordan vi skal forsvare
– Vi er nå i fremste linje for å forsvare demokratiet.
I mars starter Nato-øvelsen Cold Response, der Brigade Nord spiller en sentral rolle. Øvelsen holdes hvert annet år i Norge, men har i år fått navnet Nor- dic Response, for å markere det som blir den første felles Nato-øvelsen for Norden. Tusenvis av norske og allierte soldater skal sammen trene på å forsvare Nor-


   58   59   60   61   62