Page 77 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 77

                  RUSSERE PÅ VEI: 100.000 bevæpnede russiske soldater med stridsvogner stilt opp langs grensa til Ukraina i januar før krigen brøt ut, ga et faretruende tegn på at invasjonen var i emning. På den tiden ville ikke Tyskland donere våpen. Det har endret seg. FOTO: AP, NTB
begynte å spre et løgnaktig fiendebilde av Vesten langs flere fronter i et despe- rat forsøk på å vinne støtte og sympati fra flere ikke-vestlige rådsmedlemmer. Ordskiftet ble til tider meget skarpt, særlig fra russisk side, som tok i bruk krigspropaganda og blank løgn som vi og likesinnede land måtte reagere på – og tilbakevise.
Det var likevel ikke slik at alle for- mer for samarbeid i Sikkerhetsrådet kollapset i dagene etter 24. februar, eller at samarbeid i rådet før Russland inva- derte Ukraina var enkelt og friksjonsfritt.
Sikkerhetsrådet har i lang tid vært preget av skarpe skillelinjer og økt geopolitisk spenning. Men erfaringene fra 2021, vårt første år i rådet, hadde likevel vist at det var mulig å samarbeide og søke kompro- misser i Sikkerhetsrådet. Som for eksem- pel da Sikkerhetsrådet klarte å komme frem til enstemmige vedtak på områder som hadde vært preget av betydelig polarisering, nemlig om global helse og konflikt og den humanitære situasjonen i Syria, som Norge og Irland ledet. Også den norsk-nigerske resolusjonen om beskyttelse av utdanning i konflikt ble
«Sikkerhetsrådet har i lang tid vært preget av skarpe skillelinjer og
økt geopolitisk spenning.»
FORSVARETS FORUM 77
   75   76   77   78   79