Page 84 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 84

          «Den største gaven Trump forærte Beijing, var det pure kaos som presidentskapet hans avfødte i USA, og mellom Washington og dets allierte. Kina var i stand til å utnytte de mange sprekkdannelsene»
nesiske relasjonen i et helhetlig perspektiv.
Imidlertid vil justeringer av kinesisk politikk langs disse lin- jene fremdeles ha større sannsyn- lighet for å arte seg som taktiske enn strategiske. Selvsagt har en oppsiktsvekkende kontinuitet vært tilstede i den kinesiske stra- tegien mot USA siden Xi kom til makten i 2013, og Beijing har latt seg overraske av hvor lite Was- hington har tatt igjen, i hvert fall inntil nylig. Xi, som er drevet av en slags marxistisk-leninistisk fasthet, er dessuten overbevist om at historien har tatt hans side. På samme måte som Mao var forut for ham, har Xi blitt en formidabel, strategisk konkurrent for De for- ente stater.
UNDER EN NY LEDELSE
Alt i alt ville det kinesiske leder- skapet foretrukket å se Trump som gjenvalgt i det amerikanske presidentvalget i fjor. Det er ikke dermed sagt at Xi så strategiske muligheter overalt i Trumps utenrikspolitikk; det gjorde han ikke. Kommunistpartiet opp- levde Trump-administrasjonens handelskrig som ydmykende, grepenesomhelletmotkutting av økonomiske bånd var uro- ende, kritikken av Kinas mennes- kerettighetsbrudd fornærmende og den formelle erklæringen om Kina som «strategisk konkurrent» som oppklarende. Men de fleste i Kommunistpartiets utenrikspo- litiske elite betrakter de nylige dreiningene i amerikansk stem- ning mot Kina som strukturelle
– et uunngåelig biprodukt av den endrede maktbalansen mellom de to landene. Faktisk er en del av dem stilltiende lettet over at åpen, strategisk drakamp har erstattet det bilaterale liksom-samarbei- det. Ved at Washington fjernet masken, sies det, kan Kina nå gjøre raskere trekk – og, i noen tilfeller, åpenlyst – for å virkeliggjøre sine strategiske mål samtidig som de også kan erklære seg som fornær- met part konfrontert med ameri- kansk krigshissing.
Men den største gaven Trump forærte Beijing, var det pure kaos som presidentskapet hans avfødte i USA og mellom Washington og dets allierte. Kina var i stand til å utnytte de mange sprekkdannel- sene som utviklet seg mellom libe- rale demokratier idet de forsøkte å navigere rundt Trumps proteksjo- nisme, klimaskepsis, nasjonalisme og forakt for alle varianter av mul- tilateralisme. Under Trump-årene profitterte ikke Beijing på grunn av hva de kunne tilby verden, men på det som Washington sluttet å tilby. Resultatet var at Kina seiret igjen og igjen, slik som ved den omfattende asiatisk-stillehavs- frihandelsavtalen, kjent som Regional Comprehensive Econ- omic Partnership, og EU-China Comprehensive Agreement on Investment, som vil sammenflette kinesisk og europeisk økonomi i en mye større grad enn hva Was- hington setter pris på.
Kina er på vakt mot Biden-ad- ministrasjonens evne til å hjelpe USA med å komme seg etter de selvpåførte skadene. Beijing har
bivånet at Washington har reist seg igjen fra politiske, økonomiske og sikkerhetspolitiske katastrofer tidligere. Likevel er Kommunist- partiet trygge på at en splittende natur er iboende i amerikansk politikk, som vil gjøre det umu- lig for den nye administrasjonen å konsolidere støtte til en helhet- lig Kina-strategi, som de eventuelt måtte komme opp med.
Biden akter å motbevise Beijing i deres antagelse om at USA nå befinner seg i en irreversibel nedgangstid. Han kommer til å forsøke å bruke sin egen, omfat- tende erfaring på Capitol Hill for å utforme en innenrikspolitisk, økonomisk strategi for å gjen- oppbygge fundamentet for ame- rikansk makt i en post-pandemisk verden. Han vil sannsynligvis også fortsette å styrke det amerikanske militæret og gjøre det som må til for å opprettholde amerikanske lederskap på det teknologiske feltet. Han har samlet et team bestående av økonomiske, uten- rikspolitiske og nasjonale sik- kerhetsrådgivere som er erfarne embetsfolk, vel bevandret i kine- siske forhold i skarp kontrast til forgjengerne deres, som, med noen middelmådige unntak, hadde liten innsikt om Kina, og til og med enda mindre innsikt i hvordan man fikk til ting i Was- hington. Bidens rådgivere er også på det rene med at for å gjenopp- rette amerikansk utenrikspolitisk makt må de gjenoppbygge ameri- kansk økonomi på hjemmebane på måter som vil redusere landets gjennomgripende ulikhet og øke
   
   82   83   84   85   86